مرغ وخروس

  • فارس ، گراش ، سلطان آباد
مرغ وخروس
6
قیمت : ۳۵۰تومان تومان

غاز

  • چهارمحال و بختیاری ، پردنجان ، 50
غاز
1
قیمت : 1,500,000 تومان

ریو ۹۰

  • خراسان رضوی ، مشهد ، شهرک غرب
ریو ۹۰
8
قیمت : 131,000,000 تومان

سگ پشمالو

  • خوزستان ، دزفول ، صفی آباد
سگ پشمالو
قیمت : ۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان