عمیق کار ۱۳ردیفه

  • همدان ، قهوردسفلی ، سالم و درحد صفر یک سال کار کرده
عمیق کار ۱۳ردیفه
قیمت : ۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان

گردو

  • البرز ، کرج ، باغستان
گردو
2
قیمت : ۱۳۰۰۰۰ تومان

کنجد محلی

  • بوشهر ، خورموج ، محمداباد
کنجد محلی
قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان

کاه گندم

  • کرمان ، همه استان کرمان
کاه گندم
قیمت : ۴۹۰۰ تومان

دوچرخه سالم

  • مازندران ، بهشهر ، خیابان امام خمینی
دوچرخه سالم
1
قیمت : ۲۳۰۰۰۰۰ تومان

گاو در مزرعه

  • آذربایجان غربی ، میاندوآب ، میاندوآب روستای حیدرآباد
گاو در مزرعه
قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان