پراید

  • خوزستان ، آبادان
پراید
7
قیمت : 1,000,000,000 تومان

تانکر نفت

  • تهران ، اندیشه ، فاز3 خیابان فردوسی غربی
تانکر نفت
8
قیمت : 4,000,000 تومان

مبل راحتی

  • آذربایجان غربی ، ارومیه ، رودکی
مبل راحتی
قیمت : ۵۸۰۰ تومان

ارایشی

  • هرمزگان ، کرمان
ارایشی
قیمت : 120,000 تومان

یخجال

  • تهران ، تهران ، پیروزی
یخجال
قیمت : 32,000,000 تومان

مبل تاشو

  • آذربایجان شرقی ، تبریز ، پتروشیمی
مبل تاشو
4
قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان