بلدوزر ۱۵۵

  • آذربایجان شرقی ، تبریز ، مرزداران
بلدوزر ۱۵۵
قیمت : ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان

زمین

  • مازندران ، قائمشهر ، کوچکسرا
زمین
قیمت : ۹۰۰۰۰۰۰ تومان

کابینت

  • بوشهر ، بوشهر ، پایگاه هوایی
کابینت
7
قیمت : ۷۵۰۰۰۰۰ تومان

میز

  • اردبیل ، اردبیل ، بهشت زهرا کوچه نسترن بمبست ۲
میز
قیمت : 10,000 تومان

کاشت مو

  • خوزستان ، اهواز ، نادری
کاشت مو
قیمت : ۲ونیم الی ۳ میلیون تومان

مانتو

  • خوزستان ، آبادان
مانتو
قیمت : ۴۰۰۰۰۰ تومان