قاطر

  • تهران ، ورامین ، پاسران
قاطر
3

خانه ۲۰۰ متر

  • خراسان رضوی ، مشهد ، رسالت شمالی ۱۱۶
خانه ۲۰۰ متر
4
قیمت : ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان

اردی ۸۳

  • خراسان رضوی ، مشهد ، طلاب
اردی ۸۳
3
قیمت : ۳۷۰۰۰۰۰۰ تومان

مغازه

  • کرمان ، بم ، چهارراه عربخانه
مغازه

دوو سیلو

  • خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار طبرسی
دوو سیلو
4
قیمت : ۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان

کامبین

  • فارس ، خانیمن ، کامفیروز
کامبین
3
قیمت : 80,000,000 تومان

بارانی

  • تهران ، تهران ، امام حسین
بارانی
2
قیمت : ۱۱۵۰۰۰ تومان